top of page

KONKURSNO RJEŠENJE GRADSKE GARAŽE SA POSLOVNIM SADRŽAJIMA U GRADAČCU - PRVA NAGRADA

Lokacija za gradsku garažu sa poslovnim sadržajima defnisana je urbanističkim rješenjem Regulacionog plana „Centar“ (Sl. glasnik općine Gradačac, br. 1/15). Smještena je između objekta Gradske tržnice i objekta Gradačačkog sajma. Lokacija se nalazi na izuzetno atraktivnom prostoru, koje položajno zauzima najuže centralno područje garda Gradačca.


Primarni cilj projekta: Realizacijom ovog objekta bilo bi rješeno pitanje stacionarnog saobraćaja centralnog gradskog područja. Međutim, s obzirom da se parcela trenutno jednom sedmično koristi u svrhe pijace glavna ideja je da se suterenska etaža na kojoj se planira stacionirani saobraćaj zatvara petkom i kompletna etaža se koristi u svrhe održavanja pijace.

Drugi faktor koji je utjecao na formiranje arhitektonskog rješenja jeste neposredna blizina objekta Gradačačkog sajma, gdje se za sezonske potrebe sajma prostor primarnog objekta može povezati sa suterenskom etažom u svrhe formiranje većeg prostora za izlaganje. Svi ovi faktori su imali primarni utjecaj na formiranje ulaza u objekat i položaja rampi koje su postavljene tako da se tokom odvijanja pijace ili sajma saobraćaj na podzemnim etažama može nesmetano odvijati.

Garažni prostor je organizovan na nivoima -2, -1 i na suterenskoj, ulaznoj, etaži za kolski saobraćaj, što procentualno iznosi preko 50% korisnog prostora cijelog objekta. Garažni prostor ukupno ima 209 parking mjesta za automobile, kombi vozila, manje kamione, parking mjesta za invalide te 6 parking mjesta za motore.Objekat se funkcionalno dijeli na slijedeće grupe:

- Garaža (etaže -2, -1 i suteren) – 6 660 m2

- Poslovni prostori (prizemlje i sprat) – 4 570 m2


Pored prostora za garažiranje, objekat će sadržavati i poslovne prostore različitog sadržaja. Poslovni dio objekta sadrži supermarket u nivou prizemlja (±0.00), kao i druge poslovne sadržaje. Na prvom spratu (nivo +3.96) smješten je caffe bar i restoran sa terasom, prodavnica sportske opreme, te drugi trgovačko - zanatski sadržaji čija organizacija je fleksibilna i moći će se kombinovati i pregrađivati u zavisnosti od površina za koje zakupci prostora budu zaineterovani.


Prilikom projektovanja vanjskog uređenja fokus je bio da rješenje funkcionalno zadovoljava potrebe korisnika objekta. Obzirom da se radi o javnom objektu akcenat je bio da pristup i protok pješaka bude omogućen i jednostavan sa svih strana objekta, a u isto vrijeme da ne ugrožava kolski saobraćaj koji se odvija u neposrednoj blizini i u samom objektu.
Comentários


bottom of page