top of page

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA TEPEBAŠINA

Proces projektovanja kod rekonstrukcije uvijek predstavlja veliki izazov, posebano ako se radi o rekonstrukciji većeg obuhvata postojećeg objekta. Potrebno je izvršiti analizu konstrukcije i organizacije postojećeg objekta, uzeti u obzir sve želje investitora i potencijalnih korisnika, napraviti valorizaciju abijent alnih vrijednosti i ispoštovati sve normative zadate regulacionim planom, te na osnovu svih tih ulaznih podataka napraviti spoj novog i starog.

Kod objekta u Tepebašinoj ulici naš zadatak je bio da već postojeći individualni stambeni objekat spratnosti Po+P+1, koji je bio u solidnom konstruktivnom stanju, ali sa funkcionalnom organizacijom koja nije zadovoljavala potrebe korisnika, transformišemo u stambeni objekat sa nadograđena dva sprata i prenamjenom organizacije prostora u 6 manjih stanova za iznajmljivanje.

Prilikom izrade projekta, poštovali su se svi normativi kao i uslovi urbanističke saglasnosti. Zadržana je postojeća udaljenost od susjednog objekta na k.č.729. Udaljenost od susjednog objekta na parceli k.č. 736 iznosi cca 7.20m, dok udaljenost od objekta na k.č. 737 iznosi 17,70m.

Za razliku od postojećeg stanja gdje je pješački pristup objektu bio sa Tepebašine ulice, novi kolski i pješački prilaz objektu je iz Mostarske ulice, što zadovoljava urbanističkim zahtjevima. Glavni ulaz u objekat je na sjeveru, gdje se takođe nalazi i kolski ulaz na parking. Kota poda prizmelja je za 40 cm viša u odnosu na najnižu kotu terena uz objekat prema Tepebašinoj ulici (odnosno zadržava se postojeća kota poda prizemlja).

Iz centralnog stepenišnog prostora na svakoj etaži nalaze se ulazi u dva stana, ukupno 6 stanova u cijelom objektu. Stepenišni prostor je osvijetljen i prirodno ventiliran na svim etažama. U podrumskoj etaži predviđa se organizacije tehničke prostorije.

Svi stanovi su projektovani tako da imaju prozračan dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, hodnik, kupatilo, jednu spavaću sobu i balkon.

Posebna pažnja se posvetila dizajnu fasade i ekterijeru objekta, gdje je kroz primjenu različitih materijala postignuta atraktivna dinamika fasade te iako se radi o manjem objektu skladno je riješen bez jednoličnih ponavljanja fasadnih elemenata.


 

FOTO GALERIJA
Comments


bottom of page